• 2745 بازدید
  • چهارشنبه, 05 خرداد 1395 14:38

مشخصات صکوک هواپیمایی ماهان

نوع دارایی: یک فروند هواپیمای Airbus 300B4-605R
حجم اوراق: 291,500 میلیون ریال
نماد: ماهان
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی بهمن
عامل فروش: شرکت تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا