• 2498 بازدید
  • چهارشنبه, 05 خرداد 1395 19:14

مشخصات صکوک بانک سامان

نوع دارایی: 8 باب ساختمان
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: ساما 1
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی اسفند
عامل فروش: شرکت تأمین سرمایه امین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا