• 2379 بازدید
  • چهارشنبه, 05 خرداد 1395 19:16

مشخصات صکوک سرمایه گذاری امید

نوع دارایی: سه قطعه زمین هریک به مساحت 1160و 524.25 و 4120.5 متر مربع
حجم اوراق: 1,087,000 میلیون ریال
نماد: صامید
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی فروردین
عامل فروش: کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک سپه
دریافت بیانیه ثبت
بالا