• 2140 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 05:56

مشخصات صکوک هواپیمایی ماهان

نوع دارایی: دو فروند هواپیمایAirbus 600-300 و دو فروند هواپیمای 310 Airbus
حجم اوراق: 914,250 میلیون ریال
نماد: ماهان 2
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی اردیبهشت
عامل فروش: شركت كارگزاري بانك ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا