• 2410 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 10:34

مشخصات صکوک گروه سرمایه گذاری مسکن

نوع دارایی: یک دستگاه ساختمان به مساحت 4103.5 متر مربع
حجم اوراق: 238,000میلیون ریال
نماد: صسکن
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی تیر
عامل فروش: کارگزاری تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا