• 2393 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 06:07

مشخصات صکوک شرکت لیزینگ جامع سینا

نوع دارایی: 25 باب مغازه به مساحت 1082.2 متر مربع
حجم اوراق: 100,000 میلیون ریال
نماد: صینا 1
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی مرداد
عامل فروش: شرکت کارگزاری بهگزین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک ایران زمین
دریافت بیانیه ثبت
بالا