• 2363 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 10:39

مشخصات صکوک شرکت مپنا

نوع دارایی: شش دستگاه توربین گازی هر یک با تیپ SGT5-200E-V94,2
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: صمپنا
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی مهر
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک اقتصاد نوین و تأمین سرمایه امین
دریافت بیانیه ثبت
بالا