• 2384 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 10:40

مشخصات صکوک شرکت صنعتی بوتان

نوع دارایی: مواد اولیه مورد نیاز مربوط به ساخت آبگرمکن فوری گازسوز با سیستم روشن کننده لحظه ای (آیونایز) با ظرفیت حرارتی کمتر از 15000 و گرید B
حجم اوراق: 301,703 میلیون ریال
نماد: ربوتا
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی آبان
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک خاورمیانه
دریافت بیانیه ثبت
بالا