• 2504 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 10:51

مشخصات صکوک لیزینگ رایان سایپا

نوع دارایی: یک دستگاه ساختمان اداری به ارزش 152280 میلیون ریال و دو دستگاه ساختمان جمعاً به مبلغ 75612 میلیون ریال
حجم اوراق: 227,892 میلیون ریال
نماد: صایان 1
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی شهریور
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک اقتصاد نوین
دریافت بیانیه ثبت
بالا