• 2590 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 10:53

مشخصات صکوک نفت پارس

نوع دارایی: ماشین آلات و تجهیزات تولیدی شرکت
حجم اوراق: 1,040,000 میلیون ریال
نماد: صپارس
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی آذر
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک سرمایه و بانک رفاه
دریافت بیانیه ثبت
بالا