• 2324 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:12

مشخصات صکوک سپهر صادرات

نوع دارایی: 20 دستگاه آپارتمان اداری و 1 دستگاه آپارتمان تجاری
حجم اوراق: 400,000 میلیون ریال
نماد: سپهر
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 2.5 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شهریور 1
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک پارسیان
دریافت بیانیه ثبت
بالا