• 2962 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:13

مشخصات صکوک خدمات ارتباطی رایتل

نوع دارایی: تجهیزات سایت‌های Acess-Net
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صایتل
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 1 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی اردیبهشت یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا