• 2855 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:14

مشخصات صکوک شرکت گلوکوزان

نوع دارایی: ذرت خشک
حجم اوراق: 200,000میلیون ریال
نماد: صگلوکز
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 ساله
مقاطع پرداخت: هر 1 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌ مالی خرداد یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا