• 3380 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:47

مشخصات صکوک شرکت صنعتی و معدنی توسعۀ ملی

نوع دارایی: ساختمانهای صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هر یک با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال، واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، شهر سنگان، منطقه مجاز صنعتی.
حجم اوراق: 1,629,314 میلیون ریال
نماد: صملی 97091
نوع اوراق: سفارش ساخت
عمر اوراق: 3 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 23 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایۀ نوین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
دریافت بیانیه ثبت
بالا