• 2652 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:16

مشخصات صکوک شرکت مخابرات ایران

نوع دارایی: یک قطعه زمین به ارزش کارشناسی 4,500 میلیارد ریال
حجم اوراق: 4,500,000میلیون ریال
نماد: صخابر
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: 1000,000 ریال
نرخ اجاره بها: 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر دوم (با مسئولیت محدود)
عامل فروش: شرکت کارگزاری تأمین سرمایۀ نوین (سهامی خاص)
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه (سهامی عام)
ضامن: بانک صادرات ایران (سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا