• 2308 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:16

مشخصات صکوک شرکت بوتان

نوع دارایی: چهار ملک در تهران و جاده ساوه
حجم اوراق: 928,600 میلیون ریال
نماد: صبوتا
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر 3 ماه یک بار از تاریخ شروع عرضه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 20 درصد
ناشر: شرکت واسط‌مالی تیر یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص)
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک خاورمیانه (سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا