• 560 بازدید
  • شنبه, 06 خرداد 1396 08:13

مشخصات صکوک سایپا

نوع دارایی: واحدهای تولید بدنه و خط رنگ خوردرو
حجم اوراق: 3,500,000 میلیون ریال
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4
مقاطع پرداخت: 3
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18%
ناشر: آبان سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
ضامن: بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
دریافت بیانیه ثبت
بالا