بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1393 شرکت پترو امید آسیا اجاره 529,184 میلیون ریال 4 ساله
1393 فولاد کاوه جنوب کیش اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 کاشی و سنگ پرسپولیس یزد اجاره 300,000 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت بوتان اجاره 928,600 میلیون ریال 4 ساله
1393 شرکت قائد بصیر اجاره 500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 دانا پتروریگ کیش اجاره 775,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت گلوکوزان مرابحه 200,000میلیون ریال 2 ساله
1392 خدمات ارتباطی رایتل اجاره 3,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 سپهر صادرات اجاره 400,000 میلیون ریال 2.5 ساله
1392 شرکت مپنا اجاره 1,970,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 شرکت چادرملو اجاره 1,500,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 نفت پارس اجاره 1,040,000 میلیون ریال 4 ساله
1392 لیزینگ رایان سایپا اجاره 227,892 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت صنعتی بوتان مرابحه 301,703 میلیون ریال 2 ساله
1391 شرکت مپنا اجاره 2,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 شرکت لیزینگ جامع سینا اجاره 100,000 میلیون ریال 4 ساله
1391 گروه سرمایه گذاری مسکن اجاره 238,000میلیون ریال 4 ساله
1390 شرکت جوپار اجاره 415,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 هواپیمایی ماهان اجاره 914,250 میلیون ریال 4 ساله
1390 سرمایه گذاری امید اجاره 1,087,000 میلیون ریال 4 ساله
1390 بانک سامان اجاره 1,000,000 میلیون ریال 4 ساله
1389 هواپیمایی ماهان اجاره 291,500 میلیون ریال 4 ساله
صفحه2 از2
بالا