کرباسیان: عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه، نرخ بهره بانکی را کاهش می دهد.

  • 1586 بازدید
  • جمعه, 03 شهریور 1396 18:46

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه را ابزاری برای کاهش نرخ بهره بانکی دانست و اصلاح نظام بانکی را از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد.

مسعود کرباسیان به اهمیت عرضه اوراق خزانه از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در گفتگو با رییس سازمان بورس مقرر شد، هر گونه اوراق خزانه با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه شود و از انتشار این اوراق خارج از بازار سرمایه به جد جلوگیری می شود و همچنین از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق در بازار ثانویه صادر خواهد شد.

به گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه توانمند شدن بخش خصوصی از بر نامه های اصلی وزارت اقتصاد است، عنوان کرد: اصل ۴۴ باید آنچنان که مورد نظر مقام معظم رهبری است انجام شود.

کرباسیان ادامه داد: توانمند سازی بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد و بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستور کار قرار دارد. همچنین برون گرایی هوشمندانه و تامین منابع در قالب سرمایه گذاری خارجی از دیگر اقداماتى است که انجام خواهد شد.

وی با ذکر این نکته که با وزارت امور خارجه در موضوع جذب سرمایه گذاری همکاری خواهیم کرد، گفت: یکى از ابزار های جذب سرمایه گذاری خارجی بازار سرمایه است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی، ساماندهی سهام عدالت را مهم دانست و گفت: افزایش شفافیت در اقتصاد یک اصل مهم دیگری است که در وزارت اقتصاد دنبال می شود.

کرباسیان با تاکید بر اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات ضرورت افزایش شفافیت اقتصادی است، اظهار داشت: باید به سمت استاندارد های حسابرسی و شفافیت گام برداشت و در این زمینه پولشویی و مسائل مرتبط با آن به طور قاطع پیگیری می شود.


بالا