بررسی موردی فرآیند گزارشگری تخلف و حمایت از گزارشگران تخلف

  • 117 بازدید
  • دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 11:21

خلاصه: از روش‌های اصلی کشف جرم و تخلف در بازارهای مالی کشورهای مختلف، دریافت گزارش از سوی سوت‌زن‌ها یا گزارشگران تخلف به نهادهای نظارتی است به‌طوری که در ایاالات متحده، بیش از 38 درصد از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه، از طریق گزارش‌های عمومی (کارکنان شرکت‌ها و عموم سرمایه‌گذاران) کشف شده است. کشورهای مختلف، جهت تشویق افشای تخلف از سوی کارکنان و همچنین عموم سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی را در نظر گرفته‌اند و حمایت‌های قانونی از ایشان در مقابل اقدامات تلافی‌جویانۀ کارفرمایان صورت می‌دهند. غالباً در کشورهای مختلف، بخشی از جریمه‌های نقدی اخذ شده از متخلفین به گزارش دهندگان پرداخت می‌شود. پرداخت، پس از موفقیت آمیز بودن و منجر به جریمه نقدی شدن، به گزارشگر تعلق می‌گیرد. در این گزارش تلاش شده است به فرآیند اخذ گزارش، معیارهای پذیرش گزارش، رابطۀ نهادهای نظارتی با قوۀ قضائیه، تشویق گزارشگر و همچنین معیارهای جلوگیری از اقدام تلافی‌جویانه، پرداخته شود. از نکات مهم، ذکر تمامی این موارد در قانون و نه مقررات بازار سرمایۀ کشورهای مختلف بوده است.


بالا