تامین مالی 738 میلیارد ریالی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با صکوک اجاره

  • 101 بازدید
  • چهارشنبه, 31 ارديبهشت 1399 15:23

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) را به ارزش 738,500 میلیون ریال به منظور تامین مالی شرکت های فرعی آن صادر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دارایی مبنای انتشار این اوراق ساختمان مرکزی محل فعالیت شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن می باشد که توسط نهاد واسط از این شرکت خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می گردد.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. همچنین، عرضه این اوراق در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت.

بانک مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه بانک مسکن می باشد. شرکت کارگزاری بانک مسکن عامل فروش و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق می باشند.


بالا