چاپ کردن این صفحه

شرکت واسط مالی آبان

  • 3747 بازدید
  • دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 10:18

- این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان می باشد. (سررسید شد)

موضوع شرکت:

خرید و فروش،اجاره،ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

 

- این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت لوتوس پارسیان می‌باشد.
موضوع فعالیت شرکت:
خرید و فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.