چاپ کردن این صفحه

شرکت واسط مالی شهریور

  • 3922 بازدید
  • دوشنبه, 20 ارديبهشت 1395 10:19

این شرکت عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق اجاره جهت تأمین مالی شرکت لیزینگ رایان سایپا می باشد.

موضوع شرکت:

خرید و فروش،اجاره،ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.