بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1402 شرکت تولیدی شهر فرش ایرانیان مرابحه 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار مرابحه 500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی پارس حیان مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی دکتر عبیدی مرابحه 6,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت عالیفرد مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه مرابحه 2,500,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت پرشیا خودرو مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران مرابحه 4,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش اجاره 1,200,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت ماموت خودرو مرابحه 2,500,000 میلیون ریال 3 سال
1402 شرکت سپید مطهر انتخاب مرابحه 11,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت ریسندگی و بافندگی پرنیا مرابحه 3,390,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت حایر تهران مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست مرابحه 4,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه مهد سرمایه‌گذاری خاورمیانه اجاره 3,560,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گهردانه شرق مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت آسمان بیکران هشتم طوس مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت طبیعت سبز پارس کهن مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع آرمان سلولز یزد مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس اجاره 5,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع الکترونیک مادیران مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع گلدیران مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سبحان دارو مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سیمان فارس مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت اکتوور کو مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت صنایع آلوم رول نوین مرابحه 5,350,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت تجارت کوشش سپاهان مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی سبحان انکولوژی مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت پترو امید آسیا مرابحه 8,900,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان اجاره 3,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت کارنو تجارت یاسین مرابحه 1,650,000 میلیون ریال 2/5 سال
1402 شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت تولیدی کاشی تکسرام مرابحه 330,000 میلیون ریال 3 سال
1402 شرکت روز دارو مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت داروسازی فاران شیمی مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس اجاره 5,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت پترو برنا کیش مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت جهان فولاد سیرجان مرابحه 15,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت کرمان موتور مرابحه 15,000,000 میلیون ریال 3 سال
1402 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اجاره 3,143,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت هواپیمایی کارون مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
صفحه1 از5
بالا