بانی نوع اوراق مبلغ اوراق مدت اوراق دریافت بیانیه ثبت
1402 شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا اجاره 30,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع الکترونیک مادیران مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت صنایع گلدیران مرابحه 7,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سبحان دارو مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت سیمان فارس مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت اکتوور کو مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت صنایع آلوم رول نوین مرابحه 5,350,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت تحقیقاتی و تولیدی واریان فارمد مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت تجارت کوشش سپاهان مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی سبحان انکولوژی مرابحه 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت دارویی و نهاده‌های زاگرس دارو پارسیان مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت پترو امید آسیا مرابحه 8,900,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان اجاره 3,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت کارنو تجارت یاسین مرابحه 1,650,000 میلیون ریال 2/5 سال
1402 شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت تولیدی کاشی تکسرام مرابحه 330,000 میلیون ریال 3 سال
1402 شرکت روز دارو مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت داروسازی فاران شیمی مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس اجاره 5,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت پترو برنا کیش مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت جهان فولاد سیرجان مرابحه 15,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اجاره 3,500,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت کرمان موتور مرابحه 15,000,000 میلیون ریال 3 سال
1402 شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اجاره 3,143,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت هواپیمایی کارون مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت ارزش آفرینان فدک اجاره 4,000,000 میلیون ریال 5 سال
1402 شرکت صنایع آلوم رول نوین مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت راه‌سازی و معدنی مبین مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت گروه مالی شهر مرابحه 3,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت داروسازی دکتر عبیدی مرابحه 6,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت زامیاد مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1402 شرکت بازرگانی سایپا یدک مرابحه 2,500,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت پدیده شیمی قرن مرابحه 5,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت توسعه اعتماد مبین اجاره 15,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس اجاره 10,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 3 سال
1401 شرکت آرین سلامت سینا مرابحه 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت صنایع اتومبیل سازی فردا مرابحه 8,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت فولاد مبارکه اصفهان اجاره 40,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو اجاره 2,300,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق مرابحه 1,000,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت مطهر ضمیر مرابحه 10,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت صاروج دیار کریمان پارس اجاره 9,950,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران مرابحه 1,800,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ اجاره 1,500,000 میلیون ریال 4 سال
1401 شرکت ریل پرداز نوآفرین اجاره 2,000,000 میلیون ریال 5 سال
1401 شرکت فولاد خوزستان مرابحه 30,000,000 میلیون ریال 3 سال
صفحه1 از5
بالا