• 1695 بازدید
  • سه شنبه, 27 آبان 1399 15:12

مشخصات صکوک شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس

نوع دارایی: ماشین آلات و تجهیزات
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صدف408 و صدف048
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا