• 1166 بازدید
  • دوشنبه, 17 آذر 1399 11:04

مشخصات صکوک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نوع دارایی: ماشین آلات و تجهیزات خط(2) گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
حجم اوراق: 12,000,000 میلیون ریال
نماد: صگل039 و صگل309
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هز سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین(فرابورسی) به تعداد 1,199,476,419 سهم به قیمت هر سهم 47,890 ریال و سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(بورسی) به تعداد 935,442,892 سهم به قیمت هر سهم 18,980 ریال
دریافت بیانیه ثبت
بالا