• 4572 بازدید
  • دوشنبه, 17 آذر 1399 11:32

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان

نوع دارایی: تعداد 1,046,025,105 سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(وغدیر) به قیمت هر سهم 9,560 ریال
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: شستان03
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اسفند یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت 7,800 میلیارد ریال از اصل مبلغ اوراق و اقساط پنجم تا شانزدهم، بانک کارآفرین 2,200 میلیارد ریال از اصل میلغ اوراق و توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکت توکاریل بابت ضمانت پرداخت اقساط اول تا چهارم
دریافت بیانیه ثبت
بالا