• 1490 بازدید
  • سه شنبه, 14 بهمن 1399 11:22

مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

نوع دارایی: تعداد 512,070,227 سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به قیمت هر سهم 13,670 ریال
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: مهان01 مهان02
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 20 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت بانی به ترتیب +A و A1 و رتبه اعتباری اوراق +A از شرکت رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا