• 963 بازدید
  • یکشنبه, 26 بهمن 1399 08:11

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

نوع دارایی: تعداد 2,001,334,223 سهم شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین(سیتا) با قیمت هر سهم 14,990 ریال
حجم اوراق: 30,000,000 میلیون ریال
نماد: صشستا311
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت به ترتیب +A و A1 از شرکت رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا