• 1322 بازدید
  • شنبه, 02 اسفند 1399 12:03

مشخصات صکوک شرکت نفت پارس

نوع دارایی: مواد اولیه-لوبکات
حجم اوراق: 1,000,000 میلیون ریال
نماد: صنفت311
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هز سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک کارآفرین
دریافت بیانیه ثبت
بالا