• 1533 بازدید
  • سه شنبه, 19 اسفند 1399 14:12

مشخصات صکوک شرکت ملی نفت ایران

نوع دارایی: بخشی از منافع فاز 12 میدان گازی پارس جنوبی
حجم اوراق: 50,000,000 میلیون ریال
نماد: صنفت312، صنفت0312 و صنفت1312
نوع اوراق: منفعت
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18.5 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی بهمن یکم
عامل فروش: کارگزاری خبرگان سهام
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: شرکت سرمایه گذاری اهداف
دریافت بیانیه ثبت
بالا