• 1004 بازدید
  • شنبه, 04 ارديبهشت 1400 11:57

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

نوع دارایی: تعداد 1,055,966,210 سهم شرکت ملی صنایع مس ایران
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صبا1404
نوع اوراق: اجاره سهام
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تامین
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت بانی به ترتیب -A و A1 و رتبه اوراق -A از شرکت رتبه بندی پایا
دریافت بیانیه ثبت
بالا