• 1233 بازدید
  • دوشنبه, 03 خرداد 1400 10:38

مشخصات صکوک شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

نوع دارایی: دکل حفاری دریایی 100
حجم اوراق: 13,500,000 میلیون ریال
نماد: پاسار04
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر 12 ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک پاسارگاد
دریافت بیانیه ثبت
بالا