• 954 بازدید
  • سه شنبه, 01 تیر 1400 15:05

مشخصات صکوک شرکت بهمن دیزل

نوع دارایی: قطعات تولید خودرو
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: دیزل04
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی آذر
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های گروه بهمن(سهامی عام) به تعداد 5,552,980,133 و تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به تعداد 178,951,581
دریافت بیانیه ثبت
بالا