• 1840 بازدید
  • شنبه, 19 تیر 1400 08:36

مشخصات صکوک شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

نوع دارایی: تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی
حجم اوراق: 1,200,000 میلیون ریال
نماد: صگستر504
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا