• 1282 بازدید
  • شنبه, 19 تیر 1400 08:43

مشخصات صکوک شرکت بهمن موتور

نوع دارایی: مواد و قطعات مورد نیاز تولید خودرو
حجم اوراق: 5,000,000 میلیون ریال
نماد: صبهمن404
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: آذر دوم شرکت واسط مالی
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های گروه بهمن(سهامی عام) به تعداد 6,049,119,083 با قیمت هر سهم 1,215 ریال و تراکتورسازی ایران(سهامی عام) به تعداد 167,219,083 با قیمت هر سهم 22,906 ریال
دریافت بیانیه ثبت
بالا