• 2615 بازدید
  • چهارشنبه, 06 مرداد 1400 14:13

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

نوع دارایی: تعداد 779,510,023 سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: صملی404
نوع اوراق: اجاره سهام
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به تعداد 507,767,504، شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) به تعداد 413,195,857 و شرکت نفت و گاز پارسیان به تعداد 345,274,688 و شرکت صنعتی آما(سهامی عام) به تعداد 198,061,412
دریافت بیانیه ثبت
بالا