• 1665 بازدید
  • سه شنبه, 16 شهریور 1400 13:08

مشخصات صکوک شرکت کرمان موتور

نوع دارایی: قطعات و مجموعه های تولید خودرو
حجم اوراق: 3,500,000 میلیون ریال
نماد: کرمان03
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا