• 890 بازدید
  • سه شنبه, 24 اسفند 1400 09:44

مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

نوع دارایی: بخشی از سهام سهام شرکت فیبر ایران
حجم اوراق: 6,500,000 میلیون ریال
نماد: صملی412
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مهر پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های سرمایه گذاری غدیر و ملی صنایع مس ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا