• 1088 بازدید
  • دوشنبه, 12 ارديبهشت 1401 09:40

مشخصات صکوک شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

نوع دارایی: تجهیزات و ماشین آلات خط احیاء مستقیم کارخانه تولید آهن اسفنجی
حجم اوراق: 11,500,000 میلیون ریال
نماد: غدیر05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18/5 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر یکم
عامل فروش: شرکت کارگزاری ستاره جنوب
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های آهن و فولاد ارفع(ارفع)، فولاد آلیاژی ایران(فولاژ) و تامین سرمایه امید(امید)
دریافت بیانیه ثبت
بالا