• 693 بازدید
  • شنبه, 24 ارديبهشت 1401 12:36

مشخصات صکوک شرکت بهمن موتور

نوع دارایی: مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید خودرو
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صبهمن502 و صبهمن052
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یکبار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری بهمن(سهامی عام)، ایران خودرو(سهامی عام) و بهمن دیزل(سهامی عام)
دریافت بیانیه ثبت
بالا