• 667 بازدید
  • چهارشنبه, 11 خرداد 1401 11:57

مشخصات صکوک شرکت صنعت غذایی کورش

نوع دارایی: روغن خام آفتابگردان
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صکورش302
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 2 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی فروردین چهارم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق پرتفویی از سهام شرکت های گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) و فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش(افق)
دریافت بیانیه ثبت
بالا