• 1511 بازدید
  • چهارشنبه, 11 خرداد 1401 12:09

مشخصات صکوک شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان

نوع دارایی: تعداد 174,216,028 سهم شرکت شیشه همدان با قیمت 8,610 ریال
حجم اوراق: 1,500,000 میلیون ریال
نماد: سامان06
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 5 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا