• 989 بازدید
  • دوشنبه, 23 خرداد 1401 11:19

مشخصات صکوک شرکت سیبا موتور

نوع دارایی: مواد اولیه-قطعات منفصله کامیون کشنده
حجم اوراق: 3,000,000 میلیون ریال
نماد: صیبا503
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک تجارت
دریافت بیانیه ثبت
بالا