• 582 بازدید
  • دوشنبه, 23 خرداد 1401 11:27

مشخصات صکوک شرکت گروه صنعتی پاکشو

نوع دارایی: مواد اولیه و بسته بندی مصرفی در تولید محصولات شوینده
حجم اوراق: 7,000,000 میلیون ریال
نماد: صکشو503
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سامان
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک سامان
دریافت بیانیه ثبت
بالا