• 3677 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:54

مشخصات صکوک شرکت جوپار

نوع دارایی: 41 واگن مسافری
حجم اوراق: 518,500 میلیون ریال
نماد: جوپار 99
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی خرداد دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آگاه
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: بانک آینده
دریافت بیانیه ثبت
بالا