• 3989 بازدید
  • شنبه, 08 خرداد 1395 11:55

مشخصات صکوک خدمات ارتباطی رایتل

نوع دارایی: تعداد 880 قطعه تجهیزات سایت Access-Net
حجم اوراق: 2,000,000 میلیون ریال
نماد: صایتل 9021
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 ساله
مقاطع پرداخت: ماهیانه
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: سالانه 21 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی دی دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری امین آوید
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
ضامن: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
دریافت بیانیه ثبت
بالا