• 425 بازدید
  • چهارشنبه, 29 تیر 1401 13:31

مشخصات صکوک شرکت صنایع سلولزی ماریناسان

نوع دارایی: ماشین آلات و تجهیزات تولید محصولات بهداشتی
حجم اوراق: 2,380,000 میلیون ریال
نماد: ماریناسان05
نوع اوراق: اجاره
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی شهریور پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا