• 650 بازدید
  • چهارشنبه, 29 تیر 1401 13:37

مشخصات صکوک شرکت فولاد غدیر نی‌ریز

نوع دارایی: مواد اولیه مصرفی (گندله)
حجم اوراق: 10,000,000 میلیون ریال
نماد: صغدیر504
نوع اوراق: مرابحه
عمر اوراق: 4 سال
مقاطع پرداخت: هر سه ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ اجاره بها: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی تیر دوم
عامل فروش: شرکت کارگزاری آرمون بورس
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: توثیق سهام شرکت‌های سنگ آهن گهر زمین و فولاد آلیاژی ایران
دریافت بیانیه ثبت
بالا