• 1322 بازدید
  • چهارشنبه, 29 تیر 1401 13:45

مشخصات صکوک شرکت کرمان موتور

نوع دارایی: مواد اولیه مصرفی (قطعات)
حجم اوراق: 20,000,000 میلیون ریال
نماد: کرمان04
نوع اوراق: مرایحه
عمر اوراق: 3 سال
مقاطع پرداخت: هر شش ماه یک‌بار
مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
نرخ پرداختی: 18 درصد
ناشر: شرکت واسط مالی مرداد پنجم
عامل فروش: شرکت کارگزاری کارآمد
عامل پرداخت اجاره بها: شرکت سمات
ضامن: بانک ملت
دریافت بیانیه ثبت
بالا